• Rekrutacja

    do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023

Nabór

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023

I. Informacje

1. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2016 r. obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7 letnie, czyli urodzone w 2015r.

2. W roku szkolnym 2022/2023 w Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. bł. M. Marceliny Darowskiej zostaną utworzone dwa oddziały klasy pierwszej.

II. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

O przyjęciu do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. bł. M. Marceliny Darowskiej decydują:

1. Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej  do 5 marca 2022r.   ANKIETA REKRUTACYJNA

2. Rozmowa Dyrekcji z Rodzicami i dzieckiem – spotkanie indywidualne

3. Akceptacja katolickiego charakteru szkoły

4. Dostarczenie potrzebnej dokumentacji

III. Dokumenty

Rodziców, których zaprosimy na rozmowę, prosimy o zapoznanie się z dokumentami szkolnymi:
1. Statutem szkoły  - Statut szkoły

2. Regulaminem Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 6 Sióstr Niepokalanek - Regulaminy

3. Umową kształcenia - umowa kształcenia do klasy 1


Wyżej wymienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły www.szkolaniepokalanek.com

 

Wykaz pozostałych wymaganych dokumentów prześlemy Państwu mailem na adres podany przez Państwa w ankiecie rekrutacyjnej.

IV. Terminarz

Spotkanie informacyjne odbędzie się 19 lutego 2022r. o godzinie 11.00 (sobota). W zależności od sytuacji epidemicznej stacjonarnie lub on-line. Rodzice, którzy chcą wziąć udział w spotkaniu, zgłaszają się mailowo do sekretariatu szkoły do czwartku 17 lutego 2022r. na adres:

poczta@szkolaniepokalanek.com


Jeśli spotkanie będzie on-line otrzymają Państwo mailem link do spotkania lub zaproszenie na spotkanie w szkole. 


Na spotkanie stacjonarne zapraszamy także dzieci, które będą brały udział w rekrutacji. W tym czasie będą miały możliwość poznania niektórych nauczycieli oraz kolegów i koleżanek. Ponadto zobaczą, jak wygląda szkoła. 


Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wcześniejsze wypełnienie ankiety on-line i umówienie się na rozmowę indywidualną. 


Rozmowy indywidualne będą prowadzone od 26 lutego do 15 marca 2022r. po indywidualnym ustaleniu terminu z Rodzicami dziecka. 


Prosimy, aby wymagane dokumenty przynieśli Państwo na rozmowę indywidualną.

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 15 marca 2022 r.

 

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Siostra Dyrektor szkoły. 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o podjętej decyzji dyrektora osobiście w sekretariacie szkoły. 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do dnia 1 kwietnia 2022r. wpłacić bezzwrotne wpisowe 1200 zł. 

 

Niedokonanie w/w wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowej. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze szkoły. 

 

Numer konta bankowego szkoły:
ALIOR Bank 42 2490 0005 0000 4530 3901 9516 

Przy wpłatach bankowych w dyspozycji przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz adnotację: wpisowe. 


Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Siostra Dyrektor szkoły organizuje zebranie dla uczniów i ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. O terminie tego zebrania rodzice informowani są mailowo oraz na stronie www szkoły.

Rekrutacja do klas 2 - 7

Prosimy o kontakt mailowy w sprawie możliwości przyjęcia do pozostałych klas w naszej szkole.


Wymagana ankieta  ANKIETA do klas 2 – 7
 

E-mail: poczta@szkolaniepokalanek.com

Informacje ze szkoły

Aktualności

Najnowsze informacje z życia szkoły, aktualności, nasze osiągnięcia, dyplomy, wyniki szachowe oraz wpisy z kroniki

Konkurs Bożonarodzeniowy w języku angielskim

Konkurs Bożonarodzeniowy w języku angielskim

Dla klas 4- 8 14 grudnia o godz. 13.50
Czytaj więcej
II Kabacki Turniej Szachowy u Niepokalanek

II Kabacki Turniej Szachowy u Niepokalanek

W sobotę, 26.11.2022 na sali widowiskowej Szkoły Sióstr Niepokalanek odbył się II Kabacki Turniej Szachowy.Impreza zgromadziła 54 zawodników startujących w 3 grupach wg poziomu gry. Najmłodszy uczestnik ...
Czytaj więcej
Wyniki Multitest 2022

Wyniki Multitest 2022

Z radością podajemy wyniki tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu MULTITEST 2022, który odbył się w dniach 17 – 21.10.2022r.
Czytaj więcej

Skontaktuj się

Preferowany kontakt

Godziny naszej pracy

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Telefon stacjoanarny

Telefon komórkowy