• Rekrutacja

    do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

Nabór

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

I. Informacje

1. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2016 r. obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7 letnie, czyli urodzone w 2017r.

2. W roku szkolnym 2024/2025 w Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. bł. M. Marceliny Darowskiej zostaną utworzone dwa oddziały klasy pierwszej.

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/25

O przyjęciu do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6
im. bł. M. Marceliny Darowskiej decydują:

1. Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej  do 1 lutego 2024r. -  ANKIETA REKRUTACYJNA

2. Rozmowa Dyrekcji z Rodzicami i dzieckiem – spotkanie indywidualne

3. Akceptacja katolickiego charakteru szkoły

4. Dostarczenie potrzebnej dokumentacji

III. Dokumenty

Rodziców, których zaprosimy na rozmowę, prosimy o zapoznanie się
z dokumentami szkolnymi:
1. Statutem szkoły  - Statut szkoły

2. Regulaminem Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 6 Sióstr Niepokalanek - Regulaminy

3. Umową kształcenia - umowa kształcenia do klasy 1


Wyżej wymienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły www.szkolaniepokalanek.com

 

Wykaz pozostałych wymaganych dokumentów prześlemy Państwu mailem na adres podany przez Państwa w ankiecie rekrutacyjnej.

IV. Terminarz

Spotkanie informacyjne odbędzie się 3 lutego 2024r. o godzinie 11.00 (sobota).

Na spotkanie zapraszamy także dzieci, które będą brały udział w rekrutacji.
W tym czasie będą miały możliwość poznania niektórych nauczycieli oraz kolegów i koleżanek. Ponadto zobaczą, jak wygląda szkoła. 

 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wcześniejsze wypełnienie ankiety on-line i umówienie się na rozmowę indywidualną z Siostrą Dyrektor. 

 

Rozmowy indywidualne będą prowadzone od 20 lutego do 9 marca 2024r. po indywidualnym ustaleniu terminu z Rodzicami dziecka. 

 

Prosimy, aby wymagane dokumenty przynieśli Państwo na rozmowę indywidualną.

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 15 marca 2024 r.

 

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Siostra Dyrektor szkoły. 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o podjętej decyzji dyrektora osobiście w sekretariacie szkoły. 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do dnia 1 kwietnia 2024r. wpłacić bezzwrotne wpisowe 1200 zł

 

Niedokonanie w/w wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowej. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze szkoły. 


Numer konta bankowego szkoły:
 Bank Pekao 74 1240 1822 1111 0011 1468 8940

Przy wpłatach bankowych w dyspozycji przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz adnotację: wpisowe. 

 

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Siostra Dyrektor szkoły organizuje zebranie dla uczniów i ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.


O terminie tego zebrania rodzice informowani są mailowo oraz na stronie
szkoły www.szkolaniepokalanek.com

Rekrutacja do klas 2 - 7

Prosimy o kontakt mailowy w sprawie możliwości przyjęcia do pozostałych klas w naszej szkole.


Wymagana ankieta  ANKIETA do klas 2 – 7
 

E-mail: poczta@szkolaniepokalanek.com

Informacje ze szkoły

Aktualności

Najnowsze informacje z życia szkoły, aktualności, nasze osiągnięcia, dyplomy, wyniki szachowe oraz wpisy z kroniki

LVII finał Warszawskiej Olimpiady Młodzieży

LVII finał Warszawskiej Olimpiady Młodzieży

Czytaj więcej
W niedzielę (3 grudnia) zapraszamy na Mszę świętą o godz.11.00

W niedzielę (3 grudnia) zapraszamy na Mszę świętą o godz.11.00

Msza Święta o godz.11.00 w intencji naszych tegorocznych Absolwentów. Nastąpi też poświęcenie i wręczenie medalików uczniom kl. 3 Serdecznie zapraszamy.
Czytaj więcej
We wtorek (5 grudnia) dzień otwarty w szkole

We wtorek (5 grudnia) dzień otwarty w szkole

Od godz. 17.00 - 18.00 – konsultacje z nauczycielami.Od godz. 18.05 wykład dla rodziców i nauczycieli poprowadzi ks. prof. Robert Skrzypczak.Obecność obowiązkowa.
Czytaj więcej

Skontaktuj się

Preferowany kontakt

Godziny naszej pracy

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Telefon stacjoanarny

Telefon komórkowy