• Rekrutacja

    do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

Nabór

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025

I. Informacje

1. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od 1 września 2016 r. obowiązek szkolny obejmuje dzieci 7 letnie, czyli urodzone w 2017r.

2. W roku szkolnym 2024/2025 w Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. bł. M. Marceliny Darowskiej zostaną utworzone dwa oddziały klasy pierwszej.

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2024/25

O przyjęciu do klasy pierwszej Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 6
im. bł. M. Marceliny Darowskiej decydują:

1. Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej  do 1 lutego 2024r.

2. Rozmowa Dyrekcji z Rodzicami i dzieckiem – spotkanie indywidualne

3. Akceptacja katolickiego charakteru szkoły

4. Dostarczenie po trzebnej dokumentacji

III. Dokumenty

Rodziców, których zaprosimy na rozmowę, prosimy o zapoznanie się
z dokumentami szkolnymi:
1. Statutem szkoły  - Statut szkoły

2. Regulaminem Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 6 Sióstr Niepokalanek - Regulaminy

3. Umową kształcenia - umowa kształcenia do klasy 1


Wyżej wymienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły www.szkolaniepokalanek.com

 

Wykaz pozostałych wymaganych dokumentów prześlemy Państwu mailem na adres podany przez Państwa w ankiecie rekrutacyjnej. 

IV. Terminarz

Spotkanie informacyjne odbędzie się 3 lutego 2024r. o godzinie 11.00 (sobota).

Na spotkanie zapraszamy także dzieci, które będą brały udział w rekrutacji.
W tym czasie będą miały możliwość poznania niektórych nauczycieli oraz kolegów i koleżanek. Ponadto zobaczą, jak wygląda szkoła. 

 

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wcześniejsze wypełnienie ankiety on-line i umówienie się na rozmowę indywidualną z Siostrą Dyrektor. 

 

Rozmowy indywidualne będą prowadzone od 20 lutego do 9 marca 2024r. po indywidualnym ustaleniu terminu z Rodzicami dziecka. 

 

Prosimy, aby wymagane dokumenty przynieśli Państwo na rozmowę indywidualną.

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 15 marca 2024 r.

 

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Siostra Dyrektor szkoły. 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o podjętej decyzji dyrektora osobiście w sekretariacie szkoły. 

 

Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do dnia 1 kwietnia 2024r. wpłacić bezzwrotne wpisowe 1200 zł

 

Niedokonanie w/w wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje skreśleniem z listy uczniów. Miejsce to uzupełnia się kandydatem z listy rezerwowej. Wpłata nie podlega zwrotowi w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o rezygnacji ze szkoły. 


Numer konta bankowego szkoły:
 Bank Pekao 74 1240 1822 1111 0011 1468 8940

Przy wpłatach bankowych w dyspozycji przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz adnotację: wpisowe. 

 

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Siostra Dyrektor szkoły organizuje zebranie dla uczniów i ich rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.


O terminie tego zebrania rodzice informowani są mailowo oraz na stronie
szkoły www.szkolaniepokalanek.com

Rekrutacja do klas 2 - 7

Prosimy o kontakt mailowy w sprawie możliwości przyjęcia do pozostałych klas w naszej szkole.


Wymagana ankieta:  ANKIETA DO KLAS 2 - 7  

E-mail: poczta@szkolaniepokalanek.com

Informacje ze szkoły

Aktualności

Najnowsze informacje z życia szkoły, aktualności, nasze osiągnięcia, dyplomy, wyniki szachowe oraz wpisy z kroniki

Dyplom - 1 miejsce - konkurs fotograficzny dla uczniów klas VIII

Dyplom - 1 miejsce - konkurs fotograficzny dla uczniów klas VIII

1 miejsce w kategorii III - Doświadczenie (seria zdjęć) konkursu fotograficznego dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej
Czytaj więcej
Dyplom - 3 miejsce - konkurs fotograficzny dla uczniów klas VII

Dyplom - 3 miejsce - konkurs fotograficzny dla uczniów klas VII

3 miejsce w kategorii - Doświadczenie (seria zdjęć) konkursu fotograficznego dla uczniów klas VII szkoły podstawowej
Czytaj więcej
Uroczystość Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała

Czytaj więcej

Skontaktuj się

Preferowany kontakt

Godziny naszej pracy

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Telefon stacjoanarny

Telefon komórkowy