• Świetlica

    Czynna 7:30 – 8:15 oraz 16:00 – 17:20

Godziny pracy

Świetlica

Świetlica szkolna - godzinny pracy

Czynna poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 8:15
oraz 16:00 – 17:20.

Opłata za świetlicę

Opłata za świetlicę 70 zł miesięcznie, płatne przelewem na konto szkoły z adnotacją: imię i nazwisko dziecka, świetlica za miesiąc (proszę podać nazwę miesiąca). Konto szkoły:

Bank Pekao 74 1240 1822 1111 0011 1468 8940

Informacje ze szkoły

Aktualności

Najnowsze informacje z życia szkoły, aktualności, nasze osiągnięcia, dyplomy, wyniki szachowe oraz wpisy z kroniki

Skontaktuj się

Preferowany kontakt

Godziny naszej pracy

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Telefon stacjoanarny

Telefon komórkowy