• Zasady wychowawcze

    Droga wzrostu i rozwoju według bł. Matki Marceliny Darowskiej

Kierunek wychowania

Zasady wychowawcze według bł. Matki Marceliny

„Bóg wszystkim – przez wszystko do Boga” bł. M. Marcelina Darowska

 Podstawowym wyznacznikiem wychowania jest świat wartości chrześcijańskich. Wszystko, czego człowiek doświadcza, jego talenty i uposażenia, temperament i osobowość, jego sytuacja życiowa i pozycja społeczna – to indywidualna droga do Boga. Miłość Boga realizujemy poprzez codzienną wspólną modlitwę poranną, modlitwę przed posiłkami, comiesięczne Msze święte szkolne, sakrament pokuty i pojednania, i Msze święte w pierwszy piątek miesiąca, odmawianie różańca w październiku, roraty, rekolekcje szkolne, indywidualne postanowienia, jasełka, wigilię szkolną, kolędowanie, nabożeństwa Drogo Krzyżowej, Gorzkie Żale, misteria Męki Pańskiej, nabożeństwa majowe, pielgrzymki, całoroczne przygotowania i przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej, Msze święte z okazji świąt i uroczystości religijnych.

„Bóg nas stworzył Polakami” bł. M. Marcelina Darowska

Postawę patriotyczną uczniów kształtuje poznawania Ojczyzny – dziejów i tradycji własnej szkoły, rodzinnego miasta, regionu, wreszcie – kraju. Służą temu konkursy wiedzy, pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej i bł. M. Marceliny w Szymanowie, uroczyste obchody Święta Patronalnego szkoły, pobyty w różnych klasztorach sióstr niepokalanek. Własne miasto poznajemy podczas wycieczek, lekcji muzealnych, spotkań z ciekawymi ludźmi. Region i kraj staje się bliższy podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wyjazdów na „zielone szkoły”, poznajemy go poprzez lekturę podań, legend i historii, wreszcie kultywowanie tradycji narodowych – śpiew pieśni patriotycznych, naukę polskich tańców, przygotowanie przedstawień okolicznościowych, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej. Nasze narodowe dziedzictwo kulturowe poznajemy na koncertach muzyki polskiej, poprzez spektakle teatralne, wystawy polskiego malarstwa, przygotowując się do konkursów recytatorskich. Kultywujemy polskie tradycje narodowo – religijne Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. Obchodzimy imieniny uczniów i nauczycieli, podtrzymujemy tradycje związane ze świętym Mikołajem. Pamiętamy w modlitwie o zmarłych i poległych w obronie Ojczyzny.

„Wierność swoim obowiązkom”bł. M. Marcelina Darowska

„Bądźcie wierni obowiązkom ściśle i wytrwale – a one zakreślą wam drogę życia, nigdy z dobrej drogi zejść nie dadzą. Szkoła niesie pomoc w kształtowaniu postawy wytrwałości w dążeniu do osiągania ważnych celów i postaw życiowych oraz nawyku sumiennej i wytrwałej pracy. Realizujemy to poprzez sumienne przygotowanie się do lekcji, pełnienie dyżurów w klasie i refektarzu, punktualne przychodzenie na każdą lekcję, utrzymywanie porządku w klasie, szatni, troskę o rzeczy własne i wspólne, sprzęt i pomoce szkolne. Obowiązki to poręcze na drodze życia; niewierność obowiązkom to niewierność Bogu, utrata Boga. Rozumna obowiązkowość pozwala na zachowanie w życiu rozsądnego umiaru, uczy jak godzić różne obowiązki i wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Wierność swoim obowiązkom staje się drogą osiągania harmonii i dojrzałości.”

„Nauczyć dzieci myśleć” bł. M. Marcelina Darowska

Matka Marcelina zalecała, by dzieci umiały myśleć i zdawać sobie sprawę z tego, co czynią, myślą, mówią, aby nic bez gruntu i bez celu, nic w sprzeczności z sobą nie było.

Szkoła umożliwia rozwój zdolności i zainteresowań uczniów poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania, udział w konkursach, korzystanie z kół zainteresowań w szkole i poza nią. Uczniowie szukają zatem odpowiedzi na problemy naukowe, rozwiązują jednak nie tylko zadania teoretyczne, ale także życiowe, uczą się przewidywania efektów rozwiązań i ich konsekwencji, podejmują próby samooceny. Mają okazję do prezentacji własnego poglądu, dyskusji, dialogu.

Dzieje naszego narodu poznają podczas lekcji muzealnych organizowanych w murach Zamku Królewskiego, Muzeum Narodowego, Muzeum Powstania Warszawskiego. W czasie wyjazdów na zielone szkoły poznają polskie sanktuaria, izby pamięci, muzea, skanseny, miejsca pamięci narodowej. Patrząc na zabytki przeszłości szukają rozwiązań na przyszłość swoją i Ojczyzny.

Informacje ze szkoły

Aktualności

Najnowsze informacje z życia szkoły, aktualności, nasze osiągnięcia, dyplomy, wyniki szachowe oraz wpisy z kroniki

Indywidualne biegi przełajowe - URSYNÓW 2022

Indywidualne biegi przełajowe - URSYNÓW 2022

W piątek 19 IX reprezentacja szkoły, która została wyłoniona na wewnątrzszkolnych eliminacjach wzięła udział w biegach przełajowych. Szkołę reprezentowało 46 uczniów z Klas V-VIII. Rywalizowali z uczniami ...
Czytaj więcej
VI Ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie

VI Ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie

Kto lubi rano wstawać w sobotę? Dla tych, co lubią dziś jest najwspanialszy poranek, ponieważ już o godzinie 08:00 spotkanie przy głównym wejściu na Dworzec Śródmieście. Grupka 26 pielgrzymkowiczów, w tym ...
Czytaj więcej
Kabacki Turniej Szachowy u Niepokalanek

Kabacki Turniej Szachowy u Niepokalanek

„Oto dzieci, o których przyszłość możemy być spokojni” – chciałoby się rzec, parafrazując sentencję Paula Morphy’ego. I rzeczywiście, wnioski z rozegranego w sobotę 17 września I Kabackiego Turnieju Szacho...
Czytaj więcej

Skontaktuj się

Preferowany kontakt

Godziny naszej pracy

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30

Telefon stacjoanarny

Telefon komórkowy